Contacte

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, Càmping el Solsonèsinforma que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquest web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporades en un fitxer i seran tractats de manera automatitzada.

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta web el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer amb l’objectiu de subministrar la informació sol·licitada en els formularis o subscripcions.

La finalitat del fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió fiscal, Administratiu, comercial i comptable de l’empresa.

Si ho desitja pot dirigir-se a Càmping Caravaning el Solsonès SL, Crta Sant Llorenç Km 2, 25280 de Solsona – Lleida per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.