Avís legal

© CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L. Tots els drets reservats.

 

1. CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., en compliment amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa de que:

La seva denominació social és CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L.

El seu CIF és: B-25054735

Inscrita en el Registre Mercantil de LLEIDA al tom 271 llibre 7; secció 182 fulla L2314

El seu domicili social està a la CTRA. ST. LLORENÇ, KM.2, SOLSONA C.P. 25280 (LLEIDA)

2.CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., informa que la Web www.campingsolsones.com té per objecte facilitar, al públic en general, el coneixement de les activitats que aquesta empresa realitza i dels productes i serveis que presta.

3. CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., de conformitat en l’establert en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 i demès normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels seus clients. CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., informa que les dades personals facilitades a través dels formularis Web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporats en un tractament de manera automatitzada.

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta Web el remitent dona el seu consentiment per a ser inclòs en el mencionat tractament amb l’objecte de subministrar-li la informació sol·licitada en el formularis o subscripcions.

En el cas que l’usuari decideixi complimentar algun formulari d’aquest lloc Web on es demanin dades de caràcter personal se l’informa CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., adoptarà les mesures d’indole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat dels subministrats per tal d’evitar alteracions, pèrdues, tractaments o accessos no autoritzats, conforme a l’estat actual de la tecnologia de d’acord amb l’establert per normativa vigent.

CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., tot i així, no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat del sistema, la xarxa d’accés, Internet i per tant la violació dels drets mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

L’usuari respondrà en qualsevol cas de la veracitat de la informació subministrada i es fa responsable de comunicar a CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., qualsevol modificació sobre aquesta, quedant CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L. exempt de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

La finalitat del tractament es servir com a suport de informació a la gestió fiscal, administrativa, comercial i comptable de l’empresa.

Si ho desitja pot dirigir-se a CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., domiciliat a la CTRA. ST. LLORENÇ, KM.2, SOLSONA C.P. 25280 (LLEIDA), per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició, dret a la limitació del tractament i portabilitat de les seves dades.

4. CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., es propietària o disposa dels deguts permisos relatius als drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc Web i dels elements continguts en aquest; textos, imatges, sons, vídeos, marques, logotips, disseny, etc. En virtut dels que disposen els articles 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública inclosa la seva modalitat de posada en disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc Web o qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L. i/o dels seus respectius autors o titulars dels drets.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements d’aquest lloc Web sempre i quan sigui, única i exclusivament per a l’ús personal i privat. .

La utilització no autoritzada de la informació continguda a aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

5.CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., es reservarà el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc Web podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats.

6.CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., no garanteix la inexistència d’errors d’accés al Web, en el seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada, tot i que desenvoluparà els seus millors esforços per a que, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. L’accés i utilització d’aquest lloc Web li atribueix la condició d’usuari, acceptant amb aquest accés les Condicions d’Ús exposades a continuació.

8. Aquest lloc Web proporciona a l’usuari accés a la informació i continguts sobre els que l’usuari assumeix la responsabilitat, estenent-se al procés de registre que pogués ser necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En el procés de registre l’usuari serà igualment responsable de facilitar informació veraç, legítima i actualitzada, així com de fer un ús diligent i confidencial de les dades d’accés proporcionades.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la informació, continguts i serveis del present lloc Web i en especial a no realitzar cap acció que pugui causar danys físics o lògics al sistema així com intentar accedir a aquest de forma fraudulenta utilitzant dades d’accés no autoritzades.  

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda, és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L’usuari serà responsable de totes les accions que realitzi amb el seu identificador d’usuari. En concret, serà responsable d’escollir, com a clau i com a recordatori frases robustes, com xifres i lletres i fins i tot, en els sistemes que ho permetin, signes de puntuació i caràcters especials, difícils d’esbrinar. En especial, l’usuari evitarà escollir paraules del diccionari, paraules que estiguin relacionades amb el propi (nom d’un familiar, domicili, data de naixement, etc.) o senzilles d’esbrinar (combinacions de nombres amb mesos, prefixos i sufixos, etc.). CÀMPING EL SOLSONÈS, S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se de l’esmentat accés o ús de la informació.

9. Aquest lloc Web pot utilitzar “cookies” en el seu desenvolupament, informant a l’usuari del seu objectiu de millorar la prestació dels serveis oferts adaptar-los a les preferències de l’usuari i reconèixer-lo en les seves diferents visites a lloc. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals d’aquest.

10 .El present avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació Espanyola i qualsevol tipus de controvèrsia o litigi relatiu a l’ús d’aquest lloc Web serà interpretat conforme les lleis vigents en el lloc de residència del propietari del lloc Web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els Jutjats i Tribunals competents dins l’àmbit territorial Espanyol, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur.