Contacte

  POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

  Identitat: CAMPING EL SOLSONES, S.L. – CIF: B-25054735 – Dir. Postal: CTRA. SANT LLORENÇ, KM.2, SOLSONA (LLEIDA) – C.P. 25280 – Telèfon: 973482861 – Correu electrònic: [email protected]

  En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de donar-los el servei sol·licitat i de facturació dels clients. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

  L’interessat ha estat informat per a ser inclòs en el mencionat tractament, fent-se responsable de la seva veracitat i les modificacions que es puguin donar en el futur. En quant a la legitimació del tractament estarà regulada pel  RD 619/2012, de 30 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació.

  L’empresa podrà cedir les dades a tercers, a l’administració tributària, bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals i organitzacions o persones directament relacionades.

  Si ho desitja, pot dirigir-se a l’empresa amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament. Per altra banda, si ho ha facilitat, tindrà dret a retirar el consentiment donat i el dret a reclamar davant l’Agencia Española de Protección de Datos”.

  Les categories de dades que es tracten són dades identificatives, característiques personals, informació comercial, dades econòmiques, transaccions de bens i serveis, no tractant dades especialment protegides. L’origen de les dades és per al propi interessat o el seu representant legal i els clients seran els col·lectius interessats a tal finalitat.